Disclaimer

Disclaimer

Aanwezige informatie op de website

UGC Society stelt de informatie en afbeeldingen op haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen en streeft ernaar op de website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. UGC Society staat echter niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. UGC Society aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van de website of de informatie op de website, waaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen. Eveneens is UGC Society niet aansprakelijk voor (schade ten gevolge van) het niet toegankelijk of beschikbaar zijn van de website.

E-mail

UGC Society kan niet garanderen dat e-mails die aan de ontvanger worden verzonden (tijdig) worden ontvangen, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. De veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig door UGC Society worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder versleuteling of wachtwoordbeveiliging een e-mail te sturen aan UGC Society accepteer je dit risico.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van UGC Society of haar licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken of te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van UGC Society.

Hyperlinks

De website van UGC Society kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. UGC Society heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en/of de inhoud daarvan. UGC Society aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Wijzigingen

UGC Society behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website, met inbegrip van deze disclaimer, te wijzigen.

Contact

Heb je vragen over deze disclaimer? Neem dan gerust contact op met UGC Society via [e-mail].